Khay nhựa PP chuyên dùng đựng thực phẩm trong sản xuất thực phẩm đóng gói, thực phẩm đông lạnh
  • Khay nhựa PET trong
  • Khay Nhựa PET đen
  • khay nhựa PP đen